Interaktīvā zinātnes centra izveides Ventspilī priekšizpēte

2012.gadā, piesaistot ekspertus, tika veikta apjomīga priekšizpēte par interaktīvā zinātnes centra izveidi Ventspilī. Šī priekšizpēte kalpoja kā pamats turpmākā Ventspils zinātnes centra projekta realizēšanā.

Priekšizpētes ietvaros tika veikts sekojošais:

  • Analizēts un aprakstīts interaktīvo zinātnes centru jēdziens un ārvalstu pieredze;
  • Tika izstrādāta Eiropas zinātnes centru video prezentācija;
  • Veikta līdzīgu centru ārvalstīs un Latvijā izveides, darbības un finanšu analīze;
  • Veikta Ventspils izglītības, zinātnes un tūrisma organizāciju darbības analīze;
  • Analizētas iespējas piesaistīt ārējo finansējumu centra izveidei un darbībai;
  • Analizēti citi sociālekonomiskie ietekmējošie faktori;
  • Veikta zinātnes centra izveides alternatīvu analīze;
  • Piedāvāts zinātnes centra darbības profils un stratēģija;
  • Sagatavots zinātnes centra darbības stratēģijas realizācijas plāns;
  • Aprakstīti saistītie apakšprojekti un sadarbība ar Ventspils izglītības, zinātnes un tūrisma organizācijām.