Interaktīvas programmas - tehniski radošās darbnīcas izstrāde PSIA "Ventspils Siltums"

Uzņēmums SIA "Aspired" sadarbībā ar PSIA "Ventspils Siltums" izstrādāja īpašu un unikālu, informējošu un izglītojošu programmu - tehniski radošo darbnīcu "Ventspils Siltums" vajadzībām.

Darba rezultātā ir izveidota tāda tehniski radošā darbnīca bērniem un jauniešiem par „Ventspils Siltums” katlu mājas darbības principiem, kas atsevišķus siltumapgādes posmus ļauj izprast dziļāk. Darbnīcas nosaukums ir "Kā siltums nonāk līdz manām mājām". Tehniski radošā darbnīca galvenokārt ir izglītojošs, taču arī interesants un aizraujošs piedzīvojums. Izveidotā aktivitāte ir kā alternatīva ekskursijām pa katlu māju, kā arī sava veida mārketinga un sabiedrisko attiecību instruments, kas iepazīstina un izglīto sabiedrību par siltuma ražošanu, siltumapgādi, ēku siltināšanu u.c.

Aktīva līdzdarbošanās programmā motivē tehniski radošās darbnīcas dalībniekus (bērnus, jauniešus un arī pieaugušos) iedziļināties sekojošos jautājumos:

  • No kā sastāv viss process, kas nodrošina siltuma piegādi līdz manu māju radiatoriem;
  • Kā veidojas mūsu ģimenes vai mājsaimniecības rēķins par siltumu;
  • Kā darbojas atsevišķas siltuma piegādes procesa daļas.

Programmas ietvaros tika izstrādāts arī izglītojošs un informatīvs video latviešu un krievu valodās, kas gan ievietots uzņēmuma mājas lapā, gan tiek izmantots kā ievadmateriāls tehniski radošām darbnīcām..

Vairāk par tehniski radošo darbnīcu "Kā siltums nonāk līdz manām mājām", atradīsiet šeit!

Programmas ietvaros izstrādāto video noskaties te: