Investoru piesaiste ražošanas ēkām Ventspilī

2013.gadā SIA "Aspired" tika piesaistīts potenciālo investoru un nomnieku piesaistei divām ražošanas ēkām Ventspilī.

Darba ietvaros tika veikta potenciālo nomnieku uzņēmumu aptauja, lai identificētu investorus Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Elektronikas centram un lai identificētu investorus Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Tehnoloģiju centram. Veikto aktivitāšu rezultātā abām ēkām tika identificēti nomnieki un abas ražošanas ēkas veiksmīgi uzsākušas darbību.