Pasaules zinātnes centru, muzeju un interaktīvu eksponātu ražotāju izpēte

Aspired ekspterti Ilze Eglāja, Gvido Grīnbergs un Ginta Galiņa no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada augustam veica apjomīgu pētījumu 10 pasaules valstīs Eiropā, ASV un Āzijā, pavisam apmeklējot 22 zinātnes centrus un muzejus un tiekoties ar 31 interaktīvu eksponātu ražotāju. Pētījums tika veikts tādās valstīs kā ASV, Japāna, Ķīna, Polija, Nīderlande, Beļģija, Vācija, Francija, Dānija un Zviedrija.

Pētījuma ietvaros eksperti iepazinās un analizēja zinātnes centru darbību un finansējuma principus un modeļus, iepazinās ar interaktīvajām zinātnes ekspozīcijām, radošajām darbnīcām un citiem pakalpojumiem interaktīvajos zinātnes centros, kā arī organizēja sadarbības veicināšanas tikšanās ar eksponātu ražotājiem. Pētījuma rezultātā tapa apjomīgs ziņojums gan par katru zinātnes centru, muzeju un ražotāju atsevišķi, gan tika veikta analīze kopumā.