Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2014-2020

SIA "Aspired" 2013.gada rudenī kā investīciju piesaistes eksperts tika piesaistīta Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrādei 2014.-2020.gadam. Sadarbībā ar ekspertu grupu, tika sagatavots dokuments Ventspils pašvaldībai, kas ietvēra sekojošo:

  • Esošās situācijas IKT nozarē pasaulē un globālo tendenču apraksts;
  • Ventspils pilsētā esošās IKT nozares analīze;
  • Detalizēta stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze;
  • Ventspils IKT nozares vīzija un mērķi, sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentiem;
  • Rīcības virzienu detalizēts apraksts un rīcības plāns, tai skaitā nepieciešamo finanšu aplēses;
  • Stratēģijas sagaidāmās ietekmes un rezultātu novērtējums;
  • Ietekmes novērtējums uz pašvaldības budžetu.