Tehniskā Jaunrades diena Dundagas vidusskolā

2017. gada 3. oktobris, 13.15

Dundaga
Latvia