Tehniskā Jaunrades diena Talsu sākumskolā

2017. gada 17. oktobris, 13.15

Talsi
Latvia