Egita Želve

Gandarījums par 2016. gadā paveikto

Aspired komanda ar lepnumu var atskatīties uz paveiktajiem projektiem un realizētajām idejām 2016. gadā, kur sasniegts līdz šim augstākais punkts tehniski radošo darbnīcu un interaktīvo risinājumu jomā. 

Interaktīvo risinājumu jomā realizēti desmit projekti no kuriem lielākais projekts ir sadarbībā ar SIA TestDevLab, kur pēdējā gada laikā tika izstrādāta programmatūra 16 interaktīviem multimediju stendiem. Stendu programmatūra tiks ievietota Latvijas bankas apmeklētāju centra “Naudas pasaule” atjaunotajā ekspozīcijā. Tika izstrādāti gan informatīva rakstura multimediji (prezentāciju tipa), gan sarežģītas spēles, sākot ar ideju un beidzot ar spēles funkcionalitātes programmēšanu.

Sadarbībā ar vienu no Kurzemes muzejiem – Talsu novada muzeju, šogad tika izstrādāts pie sienas stiprināms interaktīvs multimediju stends, kas izglīto muzeja apmeklētājus par Ziemeļkurzemes tautastērpiem ar mērķi padarīt ekspozīciju pievilcīgāku mūsdienu jauniešiem, kā arī atvieglotu tautas tērpu izstādīšanu.

Raiņa muzejā “Jasmuiža” kopš rudens uzstādīts interaktīvs stends, kas interesantā veidā tā lietotājiem stāsta par Latgales keramiku un keramiķiem, to radītajiem darbiem un vēsturi. Savukārt sadarbībā ar Ludzas Lielo Sinagogu tika izstrādāti divi interaktīvi stendi, kuri apmeklētājiem sniedz zināšanas gan par ebreju tradīcijām un vēsturi Ludzā, gan par Vulfu Franku – slavenu, panākumiem bagātu ebreju fotogrāfu no Ludzas.  Šie ir tikai daži no šogad ieviestajiem projektiem.

2016.gadā tehniski radošo darbnīcu novirziens pagāja projekta “Zaļā misija: klimats” zīmē - organizētas Latvijas skolās tehniski radošās darbnīcas, izglītojot 4359 vidusskolēnus par klimata pārmaiņām un to mazināšanu, Latvijas dabaszinātņu pedagogiem izstrādāts zinātnisko un tehnisko eksperimentu izglītojošais un metodiskais materiāls un noorganizēti 6 semināri Latvijas dabaszinātņu pedagogiem. Realizētas vairāk kā desmit tehniskās jaunrades dienas, izglītojot ap 4000 skolēnu no 1.-12.klasei ķīmijas, fizikas, enerģijas, mehānikas un klimata pārmaiņu jomās.

Par skolēnu grupu populārāko galamērķi kļuvis rudens un pavasara ekskursiju pakas piedāvājums “Uz Ventspili! 1 diena 3 piedzīvojumi”, kas tiek realizēts sadarbībā ar Zinātnes un tehnoloģiju muzeju “Kurzemes democentrs”, Ventspils pilsētas Galveno bibliotēku un Ventspils Piedzīvojumu parku.  Ekskursiju pakas piedāvājums ietver aizraujošas un izglītojošas aktivitātes, iespēju skolēniem un pedagogiem kopā aktīvi atpūsties, izklaidēties un stiprināt klases komandas garu.


SIA Aspired valdes priekšsēdētājs Gvido Grīnbergs: ”Šis gads bijis pilns ar jauniem izaicinājumiem un projektiem. Prieks, ka izveidota spēcīga un saliedēta komanda, izveidots stabils sadarbības partneru tīkls un noteikti jāpiemin arī labā sadarbība ar Ventspils Tehnikumu, kura ļauj attīstīt jaunas iemaņas un prasmes. 2017.gadā noteikti vēlamies augt, pilnveidoties, izstrādāt interesantus, interaktīvus un inovācijām bagātus projektus, lai par tiem var priecāties gan muzeju apmeklētāji, gan Ventspils viesi!”